Znajomosc jezyka angielskiego w stopniu

Tłumaczenie ustne to przekład, który pomaga komunikację pomiędzy dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w niniejszym jedynym języku. Tłumaczenie ustne odbywa się na bieżąco, co świadczy, że rozumiej nie ma czasu sprawdzać słów w słowniku, czy zastanawiać się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba okazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był odpowiedni również nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najciekawsze jest tłumaczenie konferencyjne, które dostosowuje się podczas publicznych wystąpień. Często, oficjalne spotkania szkolone są równocześnie na kilkoro języków - w relacji od tego którym językiem podają się referenci i słuchacze, albo w których krajach robi się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Warszawie kwalifikują się na szkolenia symultaniczne - czy takie, które przedstawia się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem przenosi się aż prelegent skończy opinię i ukazuje się ją z służbą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień oddaje się wypowiedź dla poszczególnej osoby, siedząc obok niej. Występują także przemówienia sądowe. Podczas nich tekst jest dokonywany na teraz na sali sądowej, zaś więc oznacza, że zasadny jest status tłumacza przysięgłego. Często też tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie dokonują się spotkania biznesowe/negocjacyjne i potrzebny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona jest w towarzystwach, jakie nie tylko podnoszą prestiż, lecz i oferują produkty szkoleniowe, czy wskazują szkoły w jakich można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Mają więc pewność, że kobiety, które sprawiają tłumaczenia, gwarantują wysoki stopień przekładu, a też dokładność.