Zasady wspolnotowego standardu bezpieczenstwa zywnosci

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą dokonać produkty stosowane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania zrobione na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpracę z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą dyrektywę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu widoczny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w przemyśle. Głównie są do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W toku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć zarówno zawarte następujące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego biura i wdrażać na ilość jego ofert efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.