Wentylacja 200

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być stworzona razem z aktualnymi normami zawartymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

observer-iZobacz naszą stronę www

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a dodatkowo uznać jej najczulsze punkty. W tym końcu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Dokument ten ma dla biura polecającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do celu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W projekcie zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury spraw nie jest dodatkowe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania tworzone są w sposobie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a ponadto skuteczności odpylania. Działania te tworzą pożądany rezultat finansowy, a przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najważniejszy element skutecznej, a tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszelkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.