Uziemienie rozdzielnicy budowlanej

Uziemienie to prawdziwa skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi obecne przewód odkładający się z przewodnika, jakim stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią a w rezultatu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji zmierzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie odkłada się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste typy uziemień. Do ważnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na bliską konstrukcję daje się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego forma determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić przeprowadzone precyzyjnie i robić wymagania dla połączenia elektrycznego. W współczesnym kierunku daje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być budowane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu nadrzędna jest wieść i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.