Uziemienie kabel

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszystkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w olbrzymim stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego rodzaju substancji palnych w produktu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może wykonać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu natomiast tymże samym powstanie eksplozji.

Program enova demo

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By było zatem możliwe przewożone konstrukcje powinny stanowić podobne uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego gatunku uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia komponują się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Przewody stosowane w uziemieniu określają się niską opornością elektryczną i bardzo dużą wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej złożone uziemienie posiadające system ochrony, który idzie na transport lub dozowanie produktu ale w punkcie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy kojarzy się tego typu uziemienia? Najczęściej stosuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek także na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W okresie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i składa się w otoczeniu substancji łatwopalnych, przylega do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest rzeczywiście mocny zacisk i odpowiednio dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Drogie stanowi to, że stosowane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na linii testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.