Uzaleznienie od youtube

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na głębokim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego prezentuje się samym środkiem na zdobycie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek seksualny z różną przestaje stanowić dlań atrakcyjny. Nie uznaje nic niewłaściwego w wypadku, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czy jako element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem jesteśmy do wykonywania dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia planowany jest pod kątem możliwości zdobycia satysfakcji idącej z stałego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba mająca na uzależnienie od pornografii zwraca się oglądaniem pornografii chociażby w godzinach pracy lub w porządku, jaki powinna spędzić na nauce bądź realizowaniu innych obowiązków. Leczenie ujawnia się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna odczuwać, iż traci opiekę nad swym istnieniem oraz patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia powszedniego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może wywołać spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwyczajnie nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, iż nie stanowi wówczas teraz uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który stosuje dominować nad wszystkimi pozostałymi elementami bycia danej osoby. Charakteryzuje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, badanie i sprawdzanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupa kobiet rozpoczyna dopiero po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych obecnie nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już cały dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby wcielić w bycie swoje umiejętności, które potrafią pokazać się szkodliwe dla nowych ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań istnieje w stanie otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i podać mu przyczyn potrzebnej do rozliczenia się o rada do seksuologa.