Tlumacz 2016

Że najbardziej charakterystycznym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest więc, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co robi przekład procesem lekkim i mało automatycznym. Niestety, realia zapoznają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w szansie, jak również często zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów oraz systemów użycia obu języków. Wielu początkujących w prostych zawodu tłumaczy pochodzi z mylnego założenia, że ich działalność zaliczana jest do grup nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że są bezpośrednie związki pomiędzy określonymi nastrojami i zwrotami w przeciwnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zdanie, iż istnieją pewne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza dobrze nie polega tylko na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy wykorzystaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do rezygnowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zawsze jest modernizowania i implementowane są nowoczesne rozwiązania, to wpływanie maszynowe nadal nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie stawiane jest skomplikowane oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O ekspertów w pełnych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż wpływanie to stanowisko skomplikowane, które żąda od autora przekładu wielkiej wiedzy, wielkiego zaangażowania oraz przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami istnieją wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które oprócz komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie natrafia tłumacz angielskiego wybiera się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka źródłowego i ostatniego w charakterach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy wynikające z pozostałych języków brzmią prawie jednakowo, choć ich stanowienia pokazują się zupełnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz jeszcze pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.