Technologia gastronomiczna co to jest

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego stanowiska jest faktem, którego nadrzędnym obiektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze systemów ochronnych oraz urządzeń, które brane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a też sposoby wykazywania zgód z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą postać w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z poradą, że produkt jest dobry z podstawą to uważa się jego współpracę z konkretnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych przydatnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem uważają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi dbać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a systemy ochronne winnym istnieć tak skonstruowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być konstruowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również ilości i podzespoły urządzeń muszą działać stabilnie i zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznaczenie CE. Materiały wykorzystywane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi i pogodą nie mogą zachodzić żadne reakcje, które potrafiły stworzyć potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą doprowadzić zranienia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w rezultatu ich robienia nie powstaną zbyt wysokie temperatury i promieniowanie. Nie potrafią stwarzać zagrożeń elektrycznych także nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.