Szatkownica borner v6

W wybranych przedsiębiorstwach a markach daje się lub gromadzi się substancje, jakie mogą być dokładne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą więc w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o dużym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich formach pracodawcy są zobowiązani do osiągnięcia oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na pomieszczenia oraz mieszkania, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny istnieć także potrzebne w strefach i miejscach zewnętrznych. Dodatkowo nasuwa się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie sortować a dodatkowo wskazywać czynniki, które mogą tworzyć zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być zbudowana na platformie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z łatwością nastąpienia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem tworzy się charakterystyki obiektu. Podaje się na jego wielkość, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, które potrafią rozmawiać do stworzenia pożaru lub wybuchu. Komponuje się sposoby i systemy, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i szybkich. Uczy się jaka istnieje liczba substancji palnych, jakie mogą stać się źródłem potencjalnego wybuchu. Stosuje się innowacyjne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.