Szara strefa 2013

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi ogromny problem. Nasz kraj zmaga się spośród nim łatwo od zawsze, z bogatymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na tym polu w zderzeniu z kolejnymi państwami dawnego bloku wschodniego, jednak do tradycyjnej Europy cały pora jest dużo mocno.

Uważam, że szarej strefy nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Samym zabiegiem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że postępujemy w ramach wspólnoty i że to, co jest dla wspólnoty dobre również nam samym przynosi korzyści. Co więcej trzeba odzyskać zaufanie służących do państwa - dużo przedstawia się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy oddają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie wydały na moce. Podobnie politycy prezentujące takie rozwiązanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się że z pięknym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich wychodzeniem nie dziwią się nad tym, co tak właściwie się za nimi zawiera. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą twórz na ostatnie, żeby obejść system. Są tu zresztą wsparcie ważnej większości naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, uważających na celu bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jako bandycki haracz, i sam paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z ostatniego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wymaganie tych kar będzie kilka skuteczne? Mimo wszystko sytuacja nie jest doskonale aż tak zła, kiedy można aby na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa również do siebie nawzajem rośnie - proces ten jest powoli i nieregularnie, jednak mając pod uwagę to dwadzieścia sześć lat, myśl jest oczywista. Myślę, że wraz z rozwojem finansowym i psychicznym kraju coraz mniej wszystkich będzie zwracało się rządzą krótkoterminowych zysków, a coraz dobrze - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli dają się tąpnięcia, jak ta zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy mądry, choć ciężko doświadczony naród dodatkowo nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Polska dalej będzie niemal Europy niż Rosji.