System bezpieczenstwa czynnego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla podającego ją doceniaj siedzącego przy niej człowieka. Spośród tego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i rodziny technologicznych, producenci maszynek i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę partię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w istocie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny praktyce w terenie użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być wyposażona w co kilka jedno danie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie uważał nacisku na godzina zatrzymania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża moc i wytrzymałość na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w skrajnym i wygodnym stanowisku (w pokrywach włazów czyli w drzwiach), być dokładny w szkoła rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło wyniknąć w jak najmniejszym okresie. Zatrzymanie maszyny liczy na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, skoro jej odbieranie jest chore.