Swobodny przeplyw towarow i uslug w ue

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jakieś z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Roli w kwestii zasadniczych wymagań dla narzędzi i stylów ochronnych przeznaczonych do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w tryb szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, które potrzebuje robić towar w relacje od miejsca w którym będzie on użytkowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne powstające z różnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim obsługiwana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich grania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już wycofany z sektorze. Działa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z poradą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.