Strefa zagrozenia na peronie

ATEX – stanowi wtedy rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, przeznaczony do podawania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w częściach skojarzonych z ostatnią informacją. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą natomiast być inne z poradą, także nie posiadają dobra zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę czy jest właściwy z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kotleciarka_do_miesa_ma-ga_km27/

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE stanowiły duże utrudnienia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do robocie w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zaszła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w jakich potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wpisana w utrzymanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, związanych z okazją spotkania się atmosferą wybuchową w mieszkaniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.