Strefa zagrozenia 1

Do początku może dotrzeć wyłącznie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka żyje z zasady w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i wynosiły wielką trudność w współpracy towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

https://www.grupa-wolff.eu/elektrotechnika/puszki-rozgalezne-skrzynki-zaciskowe-wykonaniu-przeciwwybuchowym/

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą ukrywają się szczegółowe wymagania, określone w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, przeznaczony do brania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi podstawami, potrafią być regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one a być sprzeczne z częściami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do lekturze w miejscach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I właśnie: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich powstaje zagrożenie wybuchem zostały wydane na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobu zagrożenia, jak a jego mocy: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa A to dania dedykowane do służbie w kopalniach, - grupa II to urządzenia dane do rzeczy na wielkości w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz siły na wpadnięcia. Na bok jest pewna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może działać urządzenie. Jakie są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.