Stosunki miedzynarodowe a praca

Kontakty międzynarodowe są bardzo powszechne w dobie globalizacji. Nowe wynalazki w sferach transportu oraz komunikacji znacznie skróciły dystans między państwami, a nawet kontynentami. Teraz adresat otrzymuje list po paru dniach, i nie po kilku miesiącach, jak to pozostawało wcześniej. Jednak można też do kogoś zadzwonić i związać się bezpośrednio. Jazdę na następny kraniec świata nie ma już lat, ale wystarczy jedynie parę godzin samolotem. Współcześnie odległe kraje są dla nas na wybranie ręki i dzięki mediom - prasie, telewizji, internetowi.

Pojawiło się dużo nowych możliwości współpracy. Wyjazdy zagraniczne były się bliższe i dostępniejsze, i co za tym chodzi - także znacznie częstsze. Obecnie bez problemu można przyjąć się na własny kontynent, gdzie obowiązuje zupełnie odmienna sztuka oraz różne obyczaje. Wystarczy bilet na samolot i ważna wylądować w Azji, w Afryce albo na dalekiej wyspie. Dostosowuje się także sytuacja polityczna na świecie. Po wykonaniu strefy Schengen zniesiono większość granic w Grupy Europejskiej i wszelki jej obywatel może swobodnie podróżować między państwami.

Intensywne kontakty wielokulturowe wymagają odpowiedniego przygotowania. Firma, która pragnie zdobyć nowe rynki zagraniczne, wiele zyska na stanowisku odpowiedniego pośrednika, który właśnie przedstawi proponowaną ofertę. Niezwykle właściwe są w obecnym sukcesie tłumaczenia ustne. Polskie przedsiębiorstwo w asyście tłumacza może zdobyć targi międzynarodowe, bezpośrednio trafiając do zainteresowanych. Wizyta przedstawicieli japońskiego koncernu motoryzacyjnego w naszej fabryce przebiegnie znacznie dobrze w obecności tłumacza. Bez tłumacza nie potrafiły się odbywać i spotkania polityczne na szczeblu międzynarodowym. Obecność osoby, która potrafi daną kulturę, pozwala uniknąć wpadek i niejasności. To ważne w dorosłych negocjacjach, gdzie czasem drobne elementy mogą zaważyć na powodzeniu transakcji.