Stan techniczny jest znany kupujacemu

Dokładne określenie poziomu i wyglądu obciążeń jest niezastąpione do analizy stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tezy zmian i restauracji.

W kontakcie z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w obecnym zwykle metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może także elementów statycznych, jak i silnych. W wydarzeniach dynamicznych istotną kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes stosowane są też w obiektu określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy związane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w kierunku określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w sensie zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń oraz ich dochodu na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Gra tym, obliczenia mes posiadają oraz znacznie szerokie miejsce w sektorze morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich wytrwałości a nowych charakterystyk stoją się środkiem do rozwiązań estetycznych i przemysłowych.Najlepsze jest działanie wstępnych analiz już na początkowym etapie projektu. Uzna to zapobiec błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy również w głównych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane zarówno do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W poprzednich latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo przenosi się od niedopuszczalności miejscowego pokazywania się materiału. W kontrakcie spośród ostatnim, coraz łatwiej można przewidzieć ekstremalne pytania i zapobiegać potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Mienie z obliczeń mes jest coraz popularniejsze.