Ryzyko zagrozenia wybuchem

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa pozycji w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie istnieje we wszystkich gałęziach przemysłu, w jakich powstaje do kumulowania się w powietrzu łatwopalnych treści dodatkowo ich oparów, gazów i pyłów, które mieszając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w sukcesie powstania iskry.

 

posnet temo

Przepisy te prezentują na 13 źródeł zapłonu, z czego jednym spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa daje je na dwie podstawowe grupy:
– rodzina I – urządzenia wykorzystywane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w których płynie do zbierania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach gromadzenia się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia dzielą się na jakości M1 i M2. W drugich gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, których robienie jest nieodłącznie powiązane ze dziedzinami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, jakie posiadają specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia przeznaczone do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia wartości a widać stanowić zrobione do działalności w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki wyznaczone przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa minimalne wymagania bezpieczeństwa, które powinny stać przeprowadzone, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Elementem w własnym kraju jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesie zagranicznych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez grupy tych krajów.