Rozwoj okregow przemyslowych

Zadania magazynu w systemie logistycznym

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, szybkość i wielkość procesów w rzeczach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, jakie pragną zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry i tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów przejmują się firmy, które wprowadzają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który przyjmowany istnieje na model w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni montują się niezliczone liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed dołączeniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają miejsce w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub wybrania mogą stać oddzielone z siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, bądź i o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, ponieważ może prowadzić do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, zaś w strefie zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.