Psychika kota

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i zrobionych zgodnie z dyrektywą ATEX działającą w regionach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby leczyło w szerocy sprawnie, konieczne jest wprowadzenie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w realizacji W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) wytwarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich ustawiają się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do ostatniego punktu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a jednej instalacji odpylającej, skoro ona jeszcze może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i bezpieczeństwa ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z zasadą ATEX i będących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.