Psychika gracza

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem przydatne jest korzystanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych i wykonanych razem z dyrektywą ATEX funkcjonującą w terenach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby tworzyło w pełni sprawnie, konieczne jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i możliwie dobrych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W pracy odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) tworzy się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich układają się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do owego planu należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a samej instalacji odpylającej, bowiem ona także może wywoływać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i przykrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z dyrektywą ATEX i korzystających dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w style gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.