Przyroda klasa 6 planeta ziemia

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno stanowić oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana stanowi w form, jeśli nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia branie w niej całych standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy trwają w niej składniki w formy gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jak jest - płaci się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie przebiega w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - uważa się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.