Promotor bhp bezpieczenstwo komfort praca

Unia Europejska w dzisiejszym czasie zajęła się zagrożeniami wybuchowymi w urzędach. Najczęściej do takich zdarzeń realizowało w częściach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W planu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady postępowania w takich zakładach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które pokazywane są przez właściwie dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać pracodawców a ludzi z prawymi regulacjami w obecnym dziale. Ponadto wspomagają zakłady pracy w myśli doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia natomiast w rozpoznawaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik odpowiedzialny jest zagrożenia. Nabywa oraz umiejętności działania i chronienia wybuchom.

ATEX wprowadza i nowe oznakowania urządzeń podawanych w okolicach narażonych na początek. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszelkie dyrektywy “nowego rozwiązania”. Zasady te oznaczają iż produkt wypuszczony do zysku jest gwarantowany w użyciu a nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż produkt nie zagraża środowisku. Jeśli więc producent chce umieścić symbol CE na produkcie, musi wykonać te trzy podstawowe zasady.

Razem z ATEX produkt dany do użytku musi mieć Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten inny symbol to specjalne oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które używane jest do urządzeń oraz systemów ochronnych dodatkowo ich powtarzalni i elementów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” składa się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” urządzenia z kolejnych dziedzin w których stanowi ryzyko eksplozji.