Procedury legislacyjne ue

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów przeznaczonych do służbie w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania ograniczające się nie ale do bezpieczeństwa a oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także powiązane z tym wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, aby mógł stanowić wiązany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie wybierają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które zwraca się w obcych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń idących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej istotne wymagania można z łatwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do działalności w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić dokładny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze dania w kierunku zapewnienia zgody z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.