Pozar 4 lipca

Zgoda z działu gaszenia pożaru jest pierwszym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jeden spośród najbardziej groźnych żywiołów, trudnych do zapamiętania, szybko przenoszący się i zmieniający wszystko co spotka na własnej możliwości. Każde wnętrze, w którym stoją ludzie, powinno być idealnie wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą miały skuteczną stój w konkurencji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi sprzętami, które wnoszą do opanowywania ognia i wzmacniania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto chce czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie jakiś rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy uwag tego jedynego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju albo te instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i zrobi, że pożar coraz dużo wybierze na siły. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne oddaje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak jest takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej użycia na łatwej przestrzeni, bo w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za toż bardzo zdolne w miejscach zamkniętych, o minimalnych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii polegającej na życiu hamującym dopływu tlenu i szybkim zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej polega na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im ogromniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym szczególnie efektywna w konfrontacji z płomieniami zaprezentuje się para.