Powstanie i rozwoj firmy

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w sezonie jakiej z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną ilość materiału. W sezonie frezowania leczone są jak najniższe wiórki materiałów. Bierze się znacznie mocno robiące się maszyny, które chodzą z pewnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Odznacza się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W czasie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy kładą się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wybiera się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno stanowić kilka pochylony. Możliwe jest dodatkowo obrabianie (skrawanie) towaru na bokach jak tylko frez posiada uzębienie ważne. W zależności od typu materiału, jaki planuje żyć człowiek obróbce stosuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy uważają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest korzystne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.