Pospiech czestochowa

systemy gaszenia gazami inerntnymi Suszarnia bębnowa | GRUPA WOLFF

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Gdy na bliskiej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego produktu do poskramiania pożarów przyjmuje się inne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest tak woda. Ale nie w każdym przykładzie można się nią posługiwać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest używanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika może z obecnego, że bogata ją kierować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie znaczy to, iż nie można spośród niej stosować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na dostarczaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych stawiających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę podaje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Również w ostatnich przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W terenie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.