Pos graduacao em gastronomia

Program pos gastronomia to program sprzedaży kelnerskiej, który umożliwia prowadzenie funkcjonalnej i mocnej gospodarki magazynowej restauracji, barów czy ogólnie mówiąc przedsiębiorstw gastronomicznych. Aplikacja ta opiera się o dokumenty magazynowe oraz fakty ze sprzedaży.

 

W zależności od typie działalności możliwa jest dokładna centralizacja wprowadzanych danych, ale i zdecydowanie w specjalnych lokalach. Bezpośrednio z projektu do lokali sprzedawane są informacje: o produktach, którym może korzystać, o organizacji lokalu, też o cenach skupu i zbytu.
Zalecając się zebranymi w bazie danych dokumentami, program wykonuje odpowiednie kalkulacje cen składników potraw, oblicza marże, oraz zapotrzebowanie na surowce.
Dane wykonane przez pos gastronomia są podstawą ewidencji cen zakupu produktów gastronomicznych, prowadzi on i pewnego sposobu księgowość przedsiębiorstwa gastronomicznego.

Program jest wiele użytecznych funkcji m.in. :

posiada procesor fakturujący,
prezentuje zużycie surowców gastronomicznych na zasadzie dokumentów magazynowych,
wylicza ceny potraw według rzeczywistych kosztów zakupu składników,
mówi o naruszonym stanie magazynu,
wspomina o składnikach brakujących do wykonania potraw,
prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego zbyty,
tworzy raporty produkcji dziennej itp.

Wielką zaletą programu pos gastronomia istnieje szansa synchronizacji komputera i kas fiskalnych, na jakich wpisywana jest sprzedaż. Dzięki temu dodatkowe jest spowodowanie, skomputeryzowanego systemu rozliczania rozpocząwszy od dostaw surowców aż do sprzedaży gotowych potraw. Program wykorzystuje dwukierunkową komunikację z kasami. Z jakiejś strony wyśle do walut informacje o produktach, kelnerach, z dodatkowej części czerpie z kas fiskalnych informacje o sprzedaży potraw, napojów, obrocie całej kasy oraz personelu. Po zaprogramowaniu przez serwis, kasy nie wymagają z obsługi żadnej specjalistycznej wiedzy, a całość wymiany danych realizowana istnieje w postępowanie automatyczny. Umożliwia realizację zamówień i sprzedaży w bardzo dobry, a zarazem odpowiedni sposób, za pomocą ekranu dotykowego. Kelnerzy i barmani, przez takie podejście, nie tracą czasu na zbędne czynności, i całą uwagę mogą skupić na obsłudze klienta.