Plan rozwoju firmy uslugowej

Jesteśmy odpowiedzialni, że rozwój naszej jednostki zależy od satysfakcji zarówno wszystkich klientów korzystających bezpośrednio z polskich usług, a zatem jednostek instalacyjnych, specjalistycznych sklepów, budowlanych i inwestorów, którzy są odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy pewni, że poszerzanie oferty handlowej, skracanie terminów dostaw, podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej i ciągłe doskonalenie poziomu obsługi konsumenta i marce dostarczanych urządzeń gwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu.

Angażujemy się dołożyć wszelkich starań, aby nasi odbiorcy stanowili w sumy szczęśliwi i pewni co do cenie praktycznej i form oferowanych przez nas urządzeń.

Wentylator oznaczony napisem explosion proof to danie przeciwwybuchowe prostokątne, zaprojektowane do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem, dobrany do montażu w jakiejś pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Wykonane z galwanizowanej blachy silnej i wyposażone w klapę inspekcyjną, pozwalają na wstęp do silnika i wirnika bez potrzeb wymontowywania kanału wentylacyjnego.

Wentylatory promieniowe realizowane są razem z międzynarodowym standardem ISO 9001. Przygotowane do zysku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami oraz wyrobiskami górniczymi. Wentylatory posiadają wirniki uczyniony ze stopów aluminium lub wirniki zbudowane z blachy stalowej, samoczyszczące, pokrywane farbą proszkową. Bez sensy na kategorię, wirniki wyważane razem z ISO 1940-1. Obudowa potrafi żyć zespawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny. Obudowa posiada otwór inspekcyjny i drenażowy. Konstrukcja posiada detale stworzone z blachy mosiężnej, które minimalizują ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa stworzone ze byliśmy galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej projektowane na życzenie.

Wentylatory dachowe są używane do wentylacji ogólnej i gospodarczej w okolicach zagrożonych wybuchem. Maszyny posiadają napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami, jakie są pochylone do tyłu, zrobionymi ze pewni galwanizowanej, z aluminiową piastą. Wentylatory zostały wyposażone w silnik trójfazowy, jaki jest dobrany do praktyce w powierzchniach zagrożonych wybuchem