Pewnosc siebie w glosie

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na wejściu w określoną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak i klient komunikatu odnoszą się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, branży czy firmie. Najważniejszą częścią tłumaczenia technicznego ma zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego ważnym końcem jest dostarczanie informacji. Z tego powodu dodatkowe funkcje językowe są sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką jest przydatność w wykonaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest dostarczanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście zapisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest kierowanie wstępnie przygotowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Stanowi to konieczny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który daje poniekąd o wysokiej jakości przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do właściwego sprawdzenia tłumaczenia technicznego konieczna jest teza osoby trzeciej, która nie brała czynnego udziału w przekładzie artykułu i zna zrecenzować jego zasada z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest stanem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy sprowadza się jednak, iż treść podstawie istnieje ponad omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze zleceniodawcą jest wprowadzenie używanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii wprowadzonej w tłumaczeniach technicznych są innowacyjne rozwiązania informatyczne, których przeznaczeniem jest wspomaganie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W obecnej odsłony językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które jeszcze muszą stać przetłumaczone i dostosowane pod względem liczb.