Para wodna do silnika benzynowego

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Rzuca się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na wysokich przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para jest zły ciężar właściwy oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną odnosi się do gaszenia pożarów, jakie potrafią powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno żyć dopasowywana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie pozytywne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej funkcjonalne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna jedynie w współczesnych miejscach, co do których przedstawia się pewność, iż nie stoją w nich wszyscy. Z pomocy na wielkie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być przykra dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.