Odpylanie hali produkcyjnej

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, przejmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w procesach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn także dla zdrowia człowieka (postać spośród nich korzysta oddziaływanie toksyczne), stąd też skuteczne systemy odpylania są istotny moment w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia i wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale i chronić ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim dochodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej natomiast w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w plan oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie istotną rzeczą w systemach odpylających jest ich szczelność - każda luka w rezultatu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Dodatkowym elementem ważnym w budowy jest trwałość materiałów, z których urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe przynoszą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.