Odpylacze odsrodkowe

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to przepis normatywny, który ogranicza się również do urządzeń kiedy oraz systemów kontrole. Omawiane urządzenia dane są w głównej wadze do kierowania ich w okolicach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada ta istnieje dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

A w polskim systemie prawnym została ustalona na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich łączących się do urządzeń oraz systemów ochronnych danych do użycia w odległościach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie oraz do urządzeń a oraz systemów ochronnych oddanych do użycia w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te bierze się do celu poza omówionymi strefami ale które działają na bezpieczne bycie do urządzeń i układów ochronnych danych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacji nie rzuca się między innymi do wyrobów medycznych, które stosowane są w towarzystwie medycznym. Nie karze się jej i do sprzętu oddanego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które zapewnione są w konkretnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które wydobywają się w Załączniku nr Oraz do dyspozycje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O niewielkich wymaganiach zwiększających zaufanie oraz kontrolę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w terenach z treścią wybuchową". Dania i systemy ochronne mogą stanowić celem innych dyrektyw, dotyczących różnych elementów i które dodatkowo przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten powinien być pewny, czytelny i trwały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Stanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.