Odpylacz tkaninowy workowy

Odpylacz wykonany razem z zasadą atex (atex dust collector) jest w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla małych oraz wyjątkowych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w okolicę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przenoszone do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w sezonie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co pozwala, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie środka na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega robieniu się wentylatora po zatrzymaniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi dobre dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego pracy (on-line) kiedy również po jego wyłączeniu (off-line).