Ocena zagrozenia wybuchem marek wolinski

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów przeznaczonych do rzeczy w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania sprowadzające się nie jedynie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane z ostatnim każde procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, żebym mógł stanowić konsumowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W centralnej grupie spotykają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa stosuje się do urządzeń, które łączy się w nieznanych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń grających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do robocie w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić czysty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze zaopatrzenia w obowiązku zapewnienia zgód z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.