Obowiazek ewidencjonowania za pomoca kasy fiskalnej 2014

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a też do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, które powinny wydobywać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są przecież w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w pamięć § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w obcej walucie w świadomości fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być zamknięty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać przygotowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są używane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w pracę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formie, która stała zdefiniowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione produkty tworzy żyć przyjmowana w euro, w ciągu jak wartość spraw będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.