Nagrzewnice elektryczne przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które traktowane jest dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich składników i ilości.

W kontrakcie ze bogatymi rozbieżnościami w poziomie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo spokojniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi.
Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do lektury w ostatnich strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible):
– Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które przeznaczone są do roli w strefach zagrożonych wybuchem,
– Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zatrudnionych na zachowaniach, na których potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem.
Wszystkie urządzenia EX, winnym być właśnie oznakowane oraz przejść szereg testów, jakie są na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i oznaczania tego standardu urządzeń.
Nic na temat Atex znajdziesz tu.