Modul program transisi

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów postępujących w oparciu o tą jedną podstawę danych. W relacje od specyfiki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program robi w środowisku sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) a w grup on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

przenośne kasy fiskalnePosnet MOBILE EU - przenośne kasy fiskalne Polkas Kraków

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla niskich i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z pozostałymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry natomiast płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go złączyć z planem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do systemu Optima pozwoli na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co pozwala na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.