Modul program islam

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów wykonywających w oparciu o tą tąż podstawę danych. W zależności od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program gra w środowisku sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla lekkich oraz małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na:
– ewidencjonowanie pracowników,
– rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,
– kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,
tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy,
– rozliczanie umów,
– rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu urodzenia dziecka,
– podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego,
– rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami,
– naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,
– generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów,
– sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
– archiwizację formularzy kadrowych,
– rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.
Moduł kadry tudzież płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go złączyć z planem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do systemu Optima pozwala na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co pozwala na budowanie rozliczeń z ZUSem.