Maski przeciwpylowe pm10

Pyły także różne części unoszące się w powietrzu potrafią być niezmiernie szkodliwe dla własnego zdrowia. Co prawda organizm pracownika jest niewątpliwie urządzony w granice utrudniające wnikanie zbyt dużo zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim dostanie się ono do polskiego pomieszczenia.

Niestety, te zabezpieczenia choć skuteczne, czasem objawiają się niewystarczające - szczególnie dla bardzo delikatnych części pyłów, jakie z możliwością przechodzą przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc i tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź łącząc się a w wyniku powodując powstawanie groźnych, często śmiertelnych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca toż jedyne rozwiązanie do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie wytwarza się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza płaci się być zdrowe - choć bynajmniej nie oznacza to, że właściwe dla człowieka. Z zmianie tam, gdzie pracują maszyny i piece wyzwalające olbrzymie ilości zanieczyszczeń, są te ludzie odpowiedzialni za ich działalność, i łatwo zmuszeni wdychać wyziewy tych maszyn. Na wesele wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone często do czyszczenia w sposób mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są wykonywane przez piece hutnicze, lub różnego sposobu maszyny gospodarcze. W postaci zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach dużo byłoby zlikwidować przyczynę ich wynikania. Jednak choć człowiek potrafi wymyślać cuda w jakiejś dziedzinie, to pewne procesy technologiczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeżeli da się je zmienić, zatem nie tak zyskownie. W przypadku przemysłu wydajność maszyny to przyczyna, dlatego nie zawsze pokrywa się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na ekologiczna, lecz mniej wydajną. Dużo oszczędniejszym rozwiązaniem pozwalającym wdrożyć do fabryki czy huty działania proekologiczne jest zamontowanie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z cząsteczek występujących w procesie produkcji czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są obecnie bardzo często i łatwo wykorzystywanym rozwiązaniem, zwłaszcza w biurach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, natomiast w hutnictwie, które dodatkowo wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej stron nie są odpowiednie dla organizmu człowieka tam pracującego.