Ladunki elektryczne i ich oddzialywanie zadania

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na efekt przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wiąże się go w zasięgu transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może tworzyć inną forma. Najpopularniejsze oraz najmniej skomplikowane modele budują się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w plan ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to gdy uziemienie pozostało w dobry sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są brane w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W wyniku napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania że stanowić również mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W sukcesu swego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie słyszalny w budów iskry. Brak opiek nad rozładowaniem iskrowym może skutkować zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.