Kontrola bhp w zakladzie

Część osób mająca założyć własną działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Prowadząc własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, powinien jednak zadbać o to, by nasz lokal pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W drugim razie nie dostaniemy zgody na kontynuowanie kampanii.

 

Wymogi techniczne
To, jakie warunki musi robić lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i podejmowania. Ona i tłumaczy to, na czym liczy działalność gastronomiczna. W istota przepisów polega ona na sztuk i obrocie środkami spożywczymi. Wszędzie to tam, gdzie udzielana jest żywność, trzeba rzucać się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Mówią one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w jakich przeprowadza się produkcja i obróbka żywności i sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej kształt technologiczny oraz zdrowy. Przepisy regulują również jakość wody, która wyłożona jest do użytków spożywczych i gospodarczych. Wszystkie sprzęty brane w prace gastronomicznej wymagają żyć w idealnym stanie technicznym i muszą być prawdziwe.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą liczyć wykonane to badania sanepidowskie i muszą umieć wszystkie stosowne uprawnienia idące na tworzenie zawodu. W gastronomii mogą wtedy pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do rzeczy kucharza. Taki człowiek musi jeszcze przejść odpowiednie szkolenie BHP i szkolenie z posiadania ze mebli kuchennych, na jakich tworzy.

Materiały
Na wszą kontrolę sanepidu trzeba pamiętać przygotowany komplet odpowiednich dokumentów. Chodzą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny domu oraz certyfikat poświadczający przeszkolenia zatrudnionych w rozmiarze przepisów BHP.