Komunikacja a komunikowanie

Kontakty międzynarodowe są bardzo modne w dobie globalizacji. Nowe wynalazki w strefach transportu i komunikacji znacznie skróciły dystans między państwami, a nawet kontynentami. Teraz adresat otrzymuje list po paru dniach, i nie po paru miesiącach, gdy zatem bywało wcześniej. Jednak można też do kogoś zadzwonić i związać się bezpośrednio. Podróż na następny kraniec świata nie posiada już lat, ale wystarczy zaledwie kilka godzin samolotem. Współcześnie odległe kraje są dla nas na wybranie ręki i dzięki mediom - prasie, telewizji, internetowi.

Pojawiło się wiele nowych drogi współpracy. Wyjazdy zagraniczne stały się silniejsze i popularniejsze, i co za tym chodzi - także bardzo częstsze. Obecnie bez problemu można kupić się na indywidualny kontynent, gdzie obowiązuje zupełnie inna cywilizacja a indywidualne obyczaje. Wystarczy bilet na samolot i silna wylądować w Azji, w Afryce czyli na tropikalnej wyspie. Obraca się także sytuacja polityczna na świecie. Po dokonaniu strefy Schengen zniesiono większość granic w Zgód Europejskiej a każdy jej człowiek może łatwo podróżować między państwami.

Intensywne kontakty wielokulturowe wymagają dobrego przygotowania. Firma, jaka pragnie otrzymać nowe rynki zagraniczne, wiele zyska na utrzymaniu odpowiedniego pośrednika, który dobrze przedstawi proponowaną ofertę. Szczególnie znaczące są w tym wypadku tłumaczenia ustne. Polskie biuro w asyście tłumacza może zająć targi międzynarodowe, bezpośrednio dołączając do zainteresowanych. Wizyta przedstawicieli japońskiego koncernu samochodowego w własnej fabryce przebiegnie znacznie łatwo w obecności tłumacza. Bez tłumacza nie potrafiły się odbywać i spotkania polityczne na stanie międzynarodowym. Obecność osoby, która zna daną kulturę, pozwala uniknąć wpadek i niejasności. To pomocne w dorosłych negocjacjach, gdzie czasem drobne szczegóły mogą zaważyć na szczęściu transakcji.