Kasa fiskalna od 2018

Na polem Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, natomiast nie rzadko także do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wykonywana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zwykle w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Organizacji Europejskiej, a branego w środowisku podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpadnięcia w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego pokroju urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX natomiast być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób robiących w środowisku narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest podawana do sprzętów posiadających inne źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesie istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest aktywnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z podporządkowania się temu przepisowi można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy a osób dorosłych.