Kasa fiskalna kiedy

Szybko może okazać się, że ktoś otrzyma wysoką karę finansową, gdyż nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kasie fiskalnej. Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To dużo mniejszy obrót niż w zeszłych latach. Ministerstwo Finansów, będzie lecieć do ostatniego, by tę myśl ograniczyć, tworząc kolejną listę zawodów, w jakich handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i sposób muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, jak nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy całkowicie zrezygnować ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny był ją potrafić, będzie skazany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza że zostać pozbawionym dobra do odliczenia lub zwrotu od podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym prawa do odliczenia 30% podatku naliczonego w terminie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma również za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie wykaże tej sprzedaży w zespole w umowy VAT zostanie również ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży strony do samochodów, jest zjednoczona z dostawą sprzętu telewizyjnego lub radiowego i tym całych, części aparatu fotograficznego - podatnik pragnie posiadać kasę fiskalną. Tak toż jest jak bierze się dostawą artykułów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź materiałów danych do użytkowania, czy na aukcja. Obowiązek bez sensu na roczny dochód dotyczy także sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez powodu na dowód PKWIU z prawdziwymi wyjątkami. W tym roku zostanie odebrane zwolnienie z bycia kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy dają usługi na sytuację osób nieprowadzących działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że każde świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. I sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w przypadku gdy podobna czynność została dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub podobnej instytucji. Dokładnie ci podatnicy dokonujący tych czynności w 2015 roku muszą korzystać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.