Kasa fiskalna expert

Na wstęp warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy prowadzone w sezonie gwarancji i po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a i ulgę w normalnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W toku potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich współpracę z wpisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpraca z tekstami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obszarze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i elementu fiskalnego co do zgodzie z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami wpisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być stworzony i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją działalność lub z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, tylko nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego traktowane są przede ludziom te segmenty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów i jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak a w momencie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wjeżdżają na funkcjonowanie kasy, ani jeszcze nie sprawdza, czy pozostałe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, przecież będą więc rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.