Kasa fiskalna blad 32

Czy możliwa jest sprzedaż kasy fiskalnej? Możliwa, jednak ale jak będzie wyrejestrowana i zwykle za pośrednictwem firmy serwisowej danego producenta, bo tylko oni są zainteresowani zakupem używanych kas. Kasy fiskalne popularne i stosowane możemy odnaleźć w autoryzowanych punktach danego producenta. Kasę fiskalną możemy również bez problemu przeznaczyć do złomowania. I jeżeli mechanizmy z kasy są w znacznie wartościowym stanie, toż ważna ją sprzedać własnej firmie.

W przepisach o kasach widzących nie ma konkretnie zawartych jednoznacznych regulacji, które zajmował postępowania podatnika z posiadanymi kasami finansowymi w wypadku zakończenia wykonywanej poprzez niego realizacji gospodarczej. Żaden z aktualnych przepisów nie zabrania podatnikowi sprzedaży używanej kasy fiskalnej, która jest jego własnością. Takie te stanowisko znane jest w roli indywidualnej, jakie stało zapisane 23 sierpnia 2012 roku o wymiarze ITPP1/443-662/12/KM, w której Dyrektor Izby Finansowej w Bydgoszczy stwierdził chociażby, że po wycofaniu kas fiskalnych z celu i stworzeniu wszystkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami fiskalnymi spędza w istocie podatnika. Nie tworzy więc żadnych przeszkód, aby w omawianej sytuacji kasa fiskalna mogła być fizycznie zniszczona, lub i odsprzedana innej części. Chociaż w praktyce przedstawia się, że nikt poza producentem nie jest ciekawy kupnem używanej kasy fiskalnej. Stanowi wówczas sprawione faktem, że kasa widząca jest sprzętem o określonym przeznaczeniu, natomiast jej zawartość, funkcjonowanie, a też sposób użytkowania przez podatnika zapisane są bardzo wyraźnie w przepisach, które mówią kas. Na skuteczności tych przepisów sprzedażą kas fiskalnych mogą interesować się jedynie uprawnieni producenci domowi i podmioty, które odbywają wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas fiskalnych, którzy stanowią potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że świadczone przez nich lady pełnią funkcje napisane w art. 111 ust. 6a oraz kryteria, a jeszcze warunki, jakim muszą płacić. Zatem jeśli podatnik chce odsprzedać kasę fiskalną innej firmie, to pozytywne byłoby ocenić tę decyzję z odpowiednim serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kasa ta robi wymogi napisane w ustawie o VAT oraz czy bogata w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.