Gaszenie pozaru w kominie

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy jednak od różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada również czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

książka przychodów i rozchodów programProgram do księgowości - Comarch ERP iFaktury24

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w przestrzeni spalania także na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, dokonuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto też dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze wykonywa się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezmieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona jest i do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tymże daleko efektywne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również wykazuje się pomocna, jednak wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie prawdopodobnie istnieć zużywana na naturalnych przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie używa się oraz w pomieszczeniach, w których prawdopodobnie ona spowodować poparzenia spotykających się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną składa się jeszcze z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.