Gaszenie pozaru online

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę dopasowuje się w miejscach, w jakich masę wynosi około 500 m3. Powinny to istnieć miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może stanowić użyta, ze powodu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest niemało ekonomiczne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich obraca się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy kieruje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w rezultatu związku z wodą.

Para wodna potrafi żyć i wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym znacznie korzystne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest ustalenie dużo wydajny przy użyciu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.