Galezie przemyslu drzewnego

We wszystkich dziedzinach i gałęziach przemysłowych, gdzie na wynik procesu technologicznego powstaje pył także oryginalne zanieczyszczenia, należy stosować miłe i niezawodne systemy leczenia i prowadzenia pyłem.

Zapylenie otoczenia produkcyjnego, występujące w skutku obróbki materiałów, podczas szlifowania, piłowania czy wiercenia, a dodatkowo podczas przesypywania materiałów sypkich, oddziałuje na grupę uzyskiwanego produktu, na zabezpieczenie oraz zdrowie pracowników też na opłacalność i efektywność produkcji. Drobny pył w powietrzu ma miejsce także dla pracy elektronarzędzi i maszyn produkcyjnych – mniej pyłu wyraźnie wydłuża żywotność urządzeń. Pewne rodzaje pyłów potrafią być trujące dla organizmu ludzkiego, drobny pył zwiększa również zagrożenie wybuchem, dlatego wykorzystanie na miejscach roboczych skutecznego sposobu odpylającego jest potrzebą.
Do działań systemu odpylania (dust extraction systems) należy przechwycenie pyłu i części stałych rozwiązanych w powietrzu, gazach spalinowych i przemysłowych, następnie przetransportowanie ich, odfiltrowanie i magazynowanie. Kluczowym elementem systemu są odciągi miejscowe, czyli instalacje, które gromadzone są w średniej długości od centra zapylenia. Odciągi miejscowe przechwytują i pozwolą na zdjęcie zanieczyszczeń w tłu ich otrzymywania, w niniejszy system eliminując pył z powietrza i unikając jego przenoszeniu się w wnętrzu. Kolejnym etapem jest odprowadzenie pyłów łącznie z odciąganym powietrzem, do urządzeń oczyszczających lub odseparowanie ich w tłu, gdzie zanieczyszczenia nie będą działały w rodzaj szkodliwy.
System odpylania winien stanowić miły, więc nie może tworzyć ładunków elektrostatycznych, co potrafiło być przyczyną samozapłonu bądź wybuchu, winien istnieć te uczyniony z stałych oraz jedynej form produktów odpornych na korozję oraz ścieranie. Instalacja pragnie istnieć jednocześnie szczelna, co da efektywność działania, wydajność i bezawaryjność.
System odpylania stosowany jest dosyć do warunków i potrzeb stanowiska pracy, a jego cel, wykształcenie i instalacja zależą do swoich preferencji i potrzeb.
Wysokiej jakości system odpylania zapewni świeże powietrze, komfort, i zaufanie w polu produkcji i korzystnie wpłynie na postęp firmy.