Dzialalnosc gospodarcza spolka

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w niskich obiektach, jak a w szerokich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref szerokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zrobione w całości modułów i często stosowane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Popularny jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED – zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i osobę biegnąca zgodnie spośród jej celem. Oznaczenia na ostatnich wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że część otrzymuje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budów jest sprowadzenie służących do bezpiecznego wyjścia w sukcesie ewakuacji. Z tegoż sensu winnym stanowić dobrze widoczne, a w światłu ewakuacyjnym poleca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary oraz wielka sprawność, duża moc tudzież duża liczbę luminacji.